تاريخ شروع برگزاری دروس عملی گروه مهندسی مکانیک در نیمسال اول 1399-1400:

photo 2020-10-13 09-09-56

زمان شروع برگزاري كارگاه‌هاي جوشكاري، ماشین‌ابزار، اتومكانيك و کارگاه عمومي براي دانشجويان مقطع كارشناسي در نیمسال اول 1399-1400 از تاريخ 19 مهرماه مي‌باشد.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها