انتخاب عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی به‌عنوان استاد برگزیده سال 98 در صنعت فولاد ایران:

Dr Kiani

دکتر علیرضا کیانی‌رشید عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌عنوان استاد برگزیده سال 98 در صنعت فولاد ایران انتخاب شد.

انتخاب استاد برگزیدۀ سال در صنعت فولاد، یکی از پنج انتخاب این مراسم می‌باشد که با نظر هیئت‌مدیره انجمن آهن و فولاد ایران، این افتخار به شایستگی نصیب دکتر کیانی‌رشید شد و با حضور رئیس منطقۀ آزاد تجاری کیش ضمن اهدای تندیس فولادی و لوح از وی تقدیر به عمل آمد.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها