دکتر رضا لطفی، استاد گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب جایزه زنده‌یاد دکتر سید مهدی فخرایی شاخه IEEE ایران شد.

Lotfi

جایزه دکتر مهدی فخرایی به‌منظور ارج نهادن به خدمات ارزنده و فعالیت‌های شاخص علمی و صنعتی و هم‌چنین زنده‌نگه‌داشتن یاد و خاطره زنده‌یاد دکتر سید مهدی فخرایی، استاد فقید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران اعطا می‌شود.

این جایزه بر اساس ارزیابی و تشخیص کمیته داوران، سالیانه به یک عضو هیئت‌علمی رشته مهندسی برق و یا کامپیوتر در حوزه‌های علمی میکروالکترونیک، سخت‌افزار و سامانه‌های دیجیتال تعلق می‌گیرد.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها