معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی به‌مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می‌کند:
سخنرانی مجازی با موضوع "کارگاه رزومه نویسی"

photo 2020-12-11 19-30-26

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها