مراسم نکوداشت استاد دکتر علی حائریان اردکانی

استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

Dr 1

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۹

تالار خوارزمی دانشکده مهندسی
(با رعایت فاصله فيزيكى و ساير پروتکل‌های بهداشتی)

پخش زنده در صفحۀ اینستاگرام مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد (mafakher.fum)

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها