در حاشیه مراسم نکوداشت استاد دکتر علی حائریان اردکانی (17 دی‌ماه 1399):

photo 2021-01-06 14-03-59

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها