برگزاری مراسم تودیع جناب آقای دکتر پورافشاری، معاون اداری- مالی سابق دانشکده مهندسی و تقدیر از همکاران بازنشسته سال 1399 در تاریخ چهارشنبه 15 بهمن 1399:

20210203 103325

20210203 104546

20210203 105431

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها