وبینار "با فرآیندکاوی شفافیت را به سازمان بیاورید!"

دفتر توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشکده مهندسی برگزار می‌کند:

کارگاه یک‌روزه فرآیندکاوی (Process Mining)

روز پنج‌شنبه 30 بهمن‌ماه 1399 از ساعت 9 تا 12

به صورت آنلاین و رایگان

1

2

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها