• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

نمایش # 
سخنرانی علمی: چالش های کاربرد ترانسفورماتورهای ابررسانای دمابالا در شبکه قدرت
سخنرانی علمی: AI for Good
سخنراني علمي: Smart Energy Systems
كارگاه علمي: مقدمه اي بر فيلترهاي فعال قدرت و كاربرد آنها در بهبود كيفيت توان و كاهش تلفات شبكه هاي توزيع الكتريكي
سخنراني علمي: بررسي تحليلي تمركز امواج پلاسمونيك با عدسي دي الكتريك
سخنراني علمي: Fog-Based Internet of Energy Architecture for Transactive Energy Management Systems
سخنراني علمي: On-chip high-finesse buckled-dome microcavities
سخنراني علمي: Prediction of corrosion in FSW AA5083/AA70232 aluminum alloys joint by quantitative analysis of AFM-SKPFM images
سخنراني علمي: Control Strategies for Power Electronics Converters
عنوان سخنرانی: Robotic Assistance and Image Guidance for Prostate Brachytherapy
سخنراني علمی: Positioning in Cellular Networks: From Past to Future
سخنراني علمی: Fractional Fourier transform and its applications in computational optics
سخنراني علمي: معرفي روش تخمين مشتق AVM و كاربرد آن در بهينه سازي ساختارهاي الكترومغناطيسي فركانس بالا
سخنرانی علمی: از سيستمهاي هوشمند ايمني خودرو تا خودرو بدون راننده
سخنرانی علمی: رادار ، پردازش سيگنال و آينده سنسورها
سخنرانی علمی: حسگرهاي پوشيدني در حوزه سلامت
سخنرانی علمی: Currents’ Physical Components (CPC) - based power theory of electrical systems with nonsinusoidal and asymmetrical voltages and currents: Present state and future of the power theory
سخنرانی علمی: روشهای تشخیص وضعیت ترانس های قدرت
سخنرانی علمی: شبكه هاي هوشمند Smart Grid