new course

بازدید از شهرداری ثامن

:

این بازدید به دعوت شهرداری ثامن انجام میشود و از تاسیسات و امکانات شهرداری منطقه ثامن که برای زائرین در نظر گرفته شده است انجام خواهد شد.

برگزارکننده بازدید: به سرپرستی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی
تاریخ برگزاری: 1397/10/26 ساعت: 8:00 الی 12:00
مکان برگزاری: شهرداری منطقه 8 و طرحهای اطراف حرم
حداکثر ظرفیت : 100
تعداد ثبت نامی تا کنون: 2
ثبت نام

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۶۵
۲۴۷
۱۶۶۵
۲۱۸۵
۶۸۲۱
۱۱۸۰۴
۳۳۲۳۲۴