فرم ثبت نام در کارگاه فرایندکاوی
 1. نام و نام خانوادگی (به فارسی)(*)
  Please let us know your name.
 2. ایمیل(*)
  Please let us know your email address.
 3. شماره تماس(*)
  Please write a subject for your message.
 4. سازمان/ دانشگاه
  ورودی نامعتبر
 5. سمت
  ورودی نامعتبر
 6. توضیحات
  Please let us know your message.
 7. ثبت نام

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها