مشاور فرهنگی، اجتماعی دانشجویی رئیس دانشکده

ghaemi

دکترعباس قائمی باقفی

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

شماره تماس: 38806031-051

 

کارشناس فرهنگی دانشکده

سید محمد کنعانی

 

مسئولین روابط عمومی و امور فرهنگی دانشکده مهندسی از سال 1386 تا کنون:

Hafezi1.jpg ناصر حافظی‌مطلق 1399 تا 1400
Asadian داود اسدیان 1388 تا 1399
tayerani_ehsan.jpg احسان طیرانی راد 1386 تا 1387

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی