اميد است با اتكال به خداوند متعال و تبعيت از قرن كريم و سيره ائمه هدي عليهم السلام و هماهنگ با برنامه هاي فرهنگي دانشگاه و هيات رئيسه محترم دانشكده در امور و مسايل مهم و حساس فرهنگي با نگاهي بسيط نسبت به فرهنگ، موفق و موثر باشيد. ضمنا اهم مواردي كه شايسته است در امور فرهنگي به آنها توجه شود عبارتند از:

  • برگزاري جلسات شوراي فرهنگي دانشكده و كارگروه امر به معروف و نهي از منكر و مشاوره در كليه امور فرهنگي با آنها
  • نشاط علمي و اميد به آينده در بين دانشجويان به عنوان مهمترين سرمايه هاي ملي
  • راهكارهاي عملي اجراي جهاد تبيين مورد نظر مقام معظم رهبري
  • منشور اجرايي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه فردوسي مشهد
  • طرح صيانت از عفاف و حجاب در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي (مصوبه وزارت متبوع) و طرح ارتقاي عفاف در دانشگاه (مصوبه دانشگاه فردوسي مشهد)
  • و تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليت هاي فرهنگي
  • آسيب شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي دانشكده، پيشنهاد راهكارهايي جهت بهبود وضعيت موجود براساس شناخت تهديدها و فرصت ها
  • برنامه ريزي و تعيين خط مشي فعاليت هاي فرهنگي دانشكده در جهت اعتلا و انسجام بخشي به آنها
  • تقويم فرهنگي سالانه دانشكده

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی