مسئول توسعه همکاری های بین المللی

 showProfPic

دکتر جواد صفائی

درجه علمی: استادیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

 شماره تماس: 38805174-051

 

همکاران امور بین الملل

نام و نام خانوادگی

سمت و شرح وظایف

شماره تماس

ss

سپیده سمیع 

 • انجام امور مربوط به بورسیه ها و گرنت های بین المللی
 • شناسایی و جمع آوری اطلاعات مربوط به گرنت ها و بورسیه ها
 • راهنمایی و پاسخگویی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی درخصوص نحوه اقدام برای گرنت ها
 • اطلاع رسانی بورسیه ها و گرنت ها روی سایت در زمان اپلای
 • بروز رسانی محتوی سایت انگلیسی دانشکده

 

 

 

38806150

 

ghorishi

سید وحید قریشی

 • انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
 • انجام امور مربوط به ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی
 • جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی در سیستم MIS
 • انجام امور مربوط به استادان بین المللی
 • انجام امور مربوط به دوره های دکتری مشترک

38806023

aliakbari

فائزه علی‌اکبری

 • مدیریت ساختار سایت دانشکده
 • مدیریت و بروز رسانی محتوی سایت

38806015

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی