فرآیند اجرای ماموریت پژوهشی بلندمدت در دانشکده مهندسی

 

1. طرح و تصویب موضوع در گروه آموزشی براساس موارد ذکر شده در ماده 1 شیوه نامه ماموریت پژوهشی بلندمدت مصوب شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مورخ 29 بهمن‌ماه 1398.

2. ارسال درخواست گروه به دانشکده به همراه موارد زیر:

- نسخه الکترونیکی فرم تکمیل شده درخواست (PDF / Word)

- صورتجلسه تصویب موضوع در گروه

- دعوتنامه محل ماموریت یا تاییدیه گرنت بین المللی

- ذکر نام کشور، شهر و دانشگاه محل ماموریت و همچنین تاریخ شروع و پایان ماموریت در متن نامه الزامی است.

3. بررسی درخواست های ماموریت پژوهشی بلندمدت دوبار در هر سال تحصیلی، (آخر آبان ماه برای نیمسال دوم و آخر اردیبهشت ماه برای نیمسال اول) براساس اولویت های ارائه شده در شیوه نامه مذکور.

4. در صورت تایید دانشکده، ارسال درخواست برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع ماموریت.

5. پیگیری صدور حکم ماموریت پژوهشی توسط عضو هیئت علمی متقاضی

6. ارائه گزارش و دستاوردهای ماموریت در شورای گروه و شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پس از انجام ماموریت.

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی