کارشناسان خدمات آموزشی دانشکده مهندسی 

ردیف

نام و نامخانوادگی

سمت

شماره تلفن

ایمیل

1 آقای مسعود مجیدی jonias رئیس اداره آموزش

051-38806039
051-38806169

 

2 خانم ریحانه حسینی jonias کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

051-38806022 

3 خانم شاهده روحانی jonias کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی 051-38806038

 

4 آقای دکتر مهدی صحافیان jonias

کارشناس اداره آموزش دوره کارشناسی
(رشته مهندسی برق- رشته مهندسی متالورژی و مواد)

051-38806045
5

آقای فریدون خواجهافضلی

afzali

کارشناس اداره آموزش دوره کارشناسی

(رشته مهندسی کامپیوتر- رشته مهندسی عمران)

051-38806043
6 خانم ملیحه پورعبدالله gomroki کارشناس اداره آموزش دوره کارشناسی
(رشته مهندسی مکانیک- رشته مهندسی صنایع)
051-38806164  
7 خانم عفت گمرکی gomroki کارشناس اداره آموزش دوره کارشناسی
(رشته مهندسی شیمی)
051-38806124

 

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی