معرفی رئیس دانشکده

 

akhlaghi

دکتر حسینعلی اخلاقی

درجه علمی: دانشیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

  

رؤسای پیشین دانشکده


کارشناس حوزه ریاست

ندا تیلاقی      داخلی 6001

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی