فرآیندها و کاربرگ های پژوهشی

 

فرآیندهای مالی حوزه پژوهشی دانشکده مهندسی

1-        پرداخت هزینه های مربوط به طرح های شماره 3

دریافت چک لیست

 

2-        پرداخت هزینه های مربوط به طرح های شماره 2

دریافت چک لیست

 

3-        پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس داخلی ویژه دانشجویان

دریافت چک لیست

4-        پرداخت هزینه خرید تجهیزات از محل 20 درصد گرنت

دریافت چک لیست

 

5-        پرداخت هزینه خرید تجهیزات از محل پژوهه ب

دریافت چک لیست

6-        پرداخت هزینه چاپ مقاله (Page Charge)

دریافت چک لیست

فایل اکسل مقالات JCR

7-        پرداخت هزینه ویراستاری مقالات لاتین

دریافت چک لیست

فایل اکسل مقالات JCR

8-        پرداخت حق عضویت اعضای هیأت علمی در مجامع علمی خارج از کشور

دریافت چک لیست

9-        پرداخت حق التحقیق طرح های شماره 2

دریافت چک لیست
فایل اکسل مقالات JCR

10-        پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی ویژه اساتید

دریافت چک لیست

 

11-        پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی ویژه دانشجویان دکتری

دریافت چک لیست

12-        پرداخت حق الزحمه دستیار پژوهشی

دریافت چک لیست

فرم قرارداد

 

13-        پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های داخلی ویژه اساتید

دریافت چک لیست

14-        پرداخت هزینه های برگزاری همایش داخلی

دریافت نامه چک لیست

 

کاربرگ های پژوهشی

فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

روند اجرایی:

1- بررسی شرایط و الزامات عضو هیئت علمی متقاضی (راهنمای اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

2- رایزنی با سازمان پذیرنده و دریافت نامه تایید پذیرش

3- تکمیل کاربرگ درخواست فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت و ارسال آن به همراه پیشنهاده (برنامه) فرصت مطالعاتی و نامه پذیرش از سازمان (PDF / Word) به مدیرگروه به منظور بررسی آن در شورای گروه

4- ارسال درخواست عضو هیئت علمی همراه با سایر مدارک توسط مدیرگروه به ریاست دانشکده جهت بررسی در هیئت رئیسه دانشکده

5- ارسال درخواست به سازمان مرکزی ( بررسی عدم مغایرت با ضوابط در معاونت آموزشی -> بررسی توسط معاونت پژوهشی -> تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه)

6- پیگیری صدور حکم فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت توسط عضو هیئت علمی متقاضی

7- ارائه گزارش فعالیت ها در قالب سمینار برای دانشجویان و اساتید علاقمند پس از پایان دوره

 

مشارکت دانشکده در شرکت های نوپا
درخواست بازدید علمی از صنعت

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی