معاون پژوهش و فناوری

panahi 

دکتر هادی صدوقی یزدی

درجه علمی: استاد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

ارتباط با معاون پژوهشی: 38806007- 38806001مدیر پژوهشی

مسعودی

دکتر امیررضا مسعودی

درجه علمی: استادیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران

 

مدیر ارتباط با صنعت

صداقت

دکتر یاسر صداقت

درجه علمی: استادیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 

شورای پژوهشی دانشکده

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی