دکتر مهدی پناهی

 دکتر مهدی پناهی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی

دکتر محمود حسینی

دکتر سیدمحمود حسینی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

ریاست اتاق فکر

دکتر احمدپور

دکتر علی احمدپور

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

دکتر سجادی

دکتر سیدعبدالکریم سجادی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد

 

 

 

 

دکتر حسینی نیا

دکتر سیداحسان سیدی حسینی نیا

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران 

 

 

 

دکتر قشلاقی

دکتر رضا قشلاقی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

 

 

 

دکتر معین فرد

دکتر حمید معین فرد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

 

 

 

 

دکتر بهکمال

دکتر بهشید بهکمال

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامیپیوتر

 

 

 

 

دکتر عباسی

دکتر علی عباسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

 

 

دکتر هراتی

دکتر احد هراتی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامیپیوتر

 

 

 

 

 

دکتر سالاری

دکتر مجید سالاری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

مدیر ارتباط با صنعت

 

 

 

 

دکتر صابری

دکتر مهدی صابری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

مدیر پژوهشی

 

 

دکتر عطاری

دکتر امیررضا عطاری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

 

 

مهندس دلیری

 مهندس علیرضا دلیری

کارشناس مسئول

 

 

مهندس قریشی

سید وحید قریشی

کارشناس مسئول

 

 

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها