انتصاب دكتر مهدي پناهي به سمت ریاست پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد

panahi.dr

طی حکمی از جانب دکتر محمد کافی، ریاست دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مهدی پناهی، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی شیمی، به سمت رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد. در حکم ایشان آمده است:

پيرو مصوبه ابلاغي شماره 48415 به تاريخ 1400/03/09 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پيشنهاد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و با عنايت به تجارب جناب‌عالي در حوزه توسعه فناوري و ارتباط دانشگاه با جامعه، به موجب اين حكم به عنوان “سرپرست پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد” منصوب مي‌شويد. رشد و ارتقاي زيست بوم نوآوري و فناوري، توسعه اقتصاد دانش‌بنيان با تاكيد بر اولويت‌هاي ملي سند توسعه، ايجاد زمينه‌هاي مناسب هم‌افزايي و همكاري با پارك‌هاي علم و فناوري منطقه و تعامل گسترده با صاحبان صنعت و شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري از جمله انتظاراتي است كه اميد است در پيشبرد و پيشرفت آن، گام‌هاي اثربخش برداشته شود. همچنين اميد است با بهره‌مندي از توان بالاي انديشمندان و صاحبان خرد در دانشگاه فردوسي مشهد و با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي موجود، زمينه پيوند پررنگ تر و هم‌گرايي دانشگاه و جامعه بيش از پيش فراهم شود. موفقيت و سربلندي جناب عالي را از خداوند متعال خواستارم.

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها