پادکست صوتی "ترویج علم: ضرورت و راهکارها":

 2
روابط عمومی و امور فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ترویج علم ایران منتشر می‌کند:

پادکست صوتی "ترویج علم: ضرورت و راهکارها"

زمان انتشار: چهارشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۲

محل انتشار:
صفحه فعالیت‌های فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها