در حاشیۀ جلسه پرسش و پاسخ کارکنان دانشکده مهندسی با هیئت‌رئیسه دانشکده (20 شهریورماه 1400):

20 Shahrivar

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها