امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

 

Dr lotfi

سخنران: جناب آقای دکتر لطفی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق و رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

 عنوان وبینار: در مسیر کارآفرینی دانش بنیان

 

جلسه اول:     فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

جلسه دوم:     فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

جلسه سوم:    فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

جلسه چهارم:   فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

جلسه پنجم:     فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

جلسه ششم:    فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

جلسه هفتم:    فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

جلسه هشتم:   فایل تصویری سخنرانی  icon-9       فایل ارائه icon-9

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها