اطلاعیه استفاده همکاران محترم دانشکده مهندسی از مجتمع رفاهی زیباکنار:

 اطلاعیه

22

25

24

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور عمومی دانشکده مراجعه کرده و یا با داخلی 6136 (سرکار خانم زهرا کرد) تماس حاصل فرمایید.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها