نشریه علمی- پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1368 توانسته است دستاوردهای علمی- پژوهشی پژوهشگران کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه‌­مندان به امر پژوهش قرار دهد. در سال 1388 بر اساس مصوبه شماره 3/11/859 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد تخصصی شدن نشریات علمی- پژوهشی کشور و با توجه به حجم زیاد دریافت مقاله های علمی- پژوهشی، نشریه دانشکده مهندسی مجوز انتشار چهار نشریه را در رشته های عمران، مکانیک، متالورژی و مواد و مهندسی برق به صورت دو فصلنامه (شش ماه) دریافت نمود. که تحت عناوین زیر به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می‌­گردد.

اخیرا نشریه گروه مهندسی کامپیوتر نیز به نشریات فعال دانشکده مهندسی افزوده است.

برای مشاهده و یا ارسال مقاله بر روی تصویر جلد هر یک از نشریات کلیک کنید.

 

civil2 

فصلنامه مهندسی عمران فردوسی

mech

دوفصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

Met

دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد

ele 

دو فصلنامه Electrical Systems and Sygnals

 

homepageImage en US 

دوفصلنامه Computer Knowledge Engineering

 

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها