سمینارها و کنفرانس ها دانشکده مهندسی

 

11  iccke 2019
 NCSS2018  ICCKE 2018
 BrainResearch ICCKE 2017 poster cropped small
sciot2017  CSIV2017 2 72RGB
 PEDSTC2017

Poster

 Poster Final 3 ICKEE2016
 Poster02 Small sokht
 ickeee2015  mohandesi
 KM Site  poster
 icredg2016  12-student mavad

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها