1-   سالن شورای ریاست

این سالن در حوزه ریاست قرار دارد و معمولا برای جلسات حوزه ریاست و مدیران دانشکده مورد استفاده می‌باشد.

این سالن مجهز به یک‌دستگاه کامپیوتر و ویدئوپروژکتور بوده و با ظرفیت 24 نفر آماده برگزاری جلسات شورایی است.

به منظور برگزاری جلسات در این سالن، لازم است با دفتر ریاست دانشکده به شماره 38806001 هماهنگ شود.

255

 

2-   تالار دکتر محمد حسن شانه‌چی

این سالن از درآمدهای اختصاصی گروه مهندسی برق در طبقه دوم راهرو دوم (یالD) ایجاد شده است. ظرفیت این سالن 40 نفر است که قابل افزایش نیز می‌باشد.

جهت استفاده از این سالن لازم است با مسئول دفتر گروه مهندسی برق به شماره 38806051 هماهنگ شود.

 

3-   سالن شورای C317

این سالن در طبقه سوم انتهای راهرو سوم (یال C) دانشکده قرار دارد که به منظور جلسات دفاع پایان نامه‌های دکتری با ظرفیت 30 نفر ایجاد شده است.

برای رزرو و استفاده از این سالن لازم است با دفتر ریاست دانشکده به شماره 38806001 هماهنگ شود.

 

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها