امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

 

sargolzaei

عنوان سخنرانی: آشنایی و نحوه استفاده از تحصیلات و حمایتهای بنیاد ملی نخبگان

سخنران: دکتر جواد سرگلزائی، رئیس بنیاد ملی نخبگان و عضوهیئت علمی گروه مهندسی شیمی

تاریخ برگزاری: 1394/3/6

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

   

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها