امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

File0033 

عنوان سخنرانی: یادگیری ماشین: گذشته، حال و آینده

سخنران: دکتر نقیبی سیستانی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

تاریخ برگزاری: 1394/5/3

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها