امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

managingdirector-picture

 

عنوان سخنرانی: کارآفرینی و مهارت، دانشگاه کارآفرین

سخنران: آقای مهندس سوزنچی مدیر عامل شرکت کیان ترانسفو

تاریخ برگزاری: 1394/7/21

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها