امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

sahebkar 

عنوان سخنرانی: چرخه تجاري سازي اختراع و محصولات نو

سخنران: آقاي مهندس مصطفي صاحبكار، مدير اجرايي شركت توس نگاه

تاریخ برگزاری: 1394/8/5

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها