امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

 mazda-Irani

عنوان سخنرانی: What is Petroleum Geomechanics?

سخنران: دکتر مزدا ایرانی، 

Ph.D. Geotechnical Engineering, University of Alberta(2012) Senior Reservior Engineer, Suncor Energy Canada Ltd., Callgary, AB

 

تاریخ برگزاری: 1394/8/12

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

فایل ارائه سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها