امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

daad jubilium

عنوان سخنرانی: آشنایی با فرصتهای تحصیل و تحقیق در آلمان

سخنران: دکتر شرودر، رئیس دفتر تبادلات آکادمیک آلمان در ایران

تاریخ برگزاری: 1394/8/18

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها