امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

showProfPic

عنوان سخنرانی: بررسي استحكام خمشي و مدول الاستيسيتهي سه سراميك دنداني CAD/CAM

سخنران: دکتر فرهنگدوست، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

تاریخ برگزاری: 1394/8/19

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها