امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

dalir

 

عنوان سخنرانی: Composite Materials in Aircraft Structures

سخنران: دكتر حمید دلیر، استادیار دانشگاه سیراکیوز آمریکا

تاریخ برگزاری: 1394/9/3

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها