امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

abolfazli

عنوان سخنرانی: مهندسی ؟ نوآوری

سخنران: دکتر ابوالفضلی اصفهانی، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1394/9/3

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها