امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

eslami

عنوان سخنرانی: کارآفرینی بانوان در یک اقتصاد مردسالار، یک تجربه موفق

سخنران: خانم مهندس اسلامی، مدیرعامل شرکت کیهان کاوان کوشا

تاریخ برگزاری: 1394/11/18

فایل صوتی سخنرانی:

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها