امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

alamolhodaei

عنوان سخنرانی: نقش حافظه در يادگيري و حل مسائل رياضي

سخنران: دکتر علم الهدایی، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1394/11/18

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها