امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

tahani

عنوان سخنرانی: معرفي تئوري وابسته به بعد تنش كوپل بهبوديافته و تاثير آن بر ارتعاشات آزاد ميكروصفحات نازك

سخنران: دکتر مسعود طهانی، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1395/2/28

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها