امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

Shahidepor

عنوان سخنرانی: شبكه هاي هوشمند Smart Grid

سخنران: پروفسور محمد شاهيده پور، استاد دانشگاه ایلینوی، عضو پیوسته IEEE و عضو آکادمی ملی مهندسی آمریکا

تاریخ برگزاری: 1395/3/1

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها