امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

naghibzade

عنوان سخنرانی: مدلسازی جریانهای کاری (workflow modeling)

سخنران: آقای دکتر محمود نقیب زاده، استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1395/3/4

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها