امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

borsi

عنوان سخنرانی: روشهای تشخیص وضعیت ترانس های قدرت

سخنران: پروفسور برسی، 

تاریخ برگزاری: 1395/3/5

فایل صوتی سخنرانی: icon-9   icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها