امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

farhangdost

عنوان سخنرانی: استفاده از روش اجزاء محدود براي يافتن ضخامت، ماده و هندسه ي بهينه ي ترميمهاي دنداني

سخنران: آقای دکتر فرهنگ دوست، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1395/7/27

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها