امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

fanup

عنوان سخنرانی: چگونه ایده خود را در تریگ آپ ثبت کنیم؟

سخنران: شرکت فن آپ

تاریخ برگزاری: 1395/7/28

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها