امتیاز کاربران:/3
ضعیفعالی 

rohi

عنوان سخنرانی: مدلهاي برخورد در روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو: از تئوري تا الگوريتمهاي عددي

سخنران: آقای دکتر روحی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1395/8/4

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها