امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

 khazaei

عنوان سخنرانی: Modeling the transport and fate of phosphorus from a point source in the Lake Michigan nearshore zone

سخنران: آقای مهندس بهرام خزائی، دانشجوی دکتری عمران دانشگاه ویسکانسین

تاریخ برگزاری: 1395/10/14

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها