امتیاز کاربران:/5
ضعیفعالی 

 khodadadi

عنوان سخنرانی: رشته فاینانس چیست؟

سخنران: آقای محمد خدادادی، دانشجوي دكتري دانشگاه اراسموس روتردام

تاریخ برگزاری: 1395/10/22

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها