امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

 partvi nia

عنوان سخنرانی: Fast Bayesian Unsupervised Learning for Big Data

سخنران: دكتر پرتوي نيا، پژوهشگر و استاد دانشگاه مونترال کانادا

تاریخ برگزاری: 1395/11/12

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها