امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

safaei

عنوان سخنرانی: سرقت ادبی و راههای پیشگیری از آن

سخنران: دکتر محمدرضا صفائی، پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1395/11/17

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها